Kuća kralja Petra I

Kuća kralja Petra I Karađorđevića se nalazi u ulici Vase Pelagića br. 40, na teritoriji beogradske opštine Savski venac.


Ovo zdanje je kao svoj letnjikovac podigao beogradski trgovac Đorđe Pavlović 1896. godine. Sagrađena u neorenesansnom stilu sa elementima baroka, kao kuća sa dva potpuno odvojena dela – jedan javni (u prizemlju) i drugi privatni (na spratu). U prizemlju se nalazi terasa a na prvom spratu balkon sa ogradama od balustera. Fasade su akademski oblikovane a dominantnu dekoraciju predstavljaju timpanoni i nadprozornici. Kuća ima mansardni krov iznad kog se uzdiže lukovičasta kupola sa lanternom.

Nakon povratka iz Prvog svetskog rata (1919.) kralj Petar se uselio u ovu kuću, u kojoj je boravio sve do svoje smrti 16. avgusta 1921. godine. Dvadesetih godina XX veka pokrenuta je inicijativa da se kuća pretvori u njegov muzej, ali su radovi zaustavljeni nakon Drugog svetskog rata. Godine 1992. proglašena je za spomenik kulture, a 2010. godine zahvaljujući opštini Savski venac kuća je pretvorena u kulturni centar, dok je jedna prostorija pretvorena u spomen-sobu posvećenu kralju Petru I.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar