Krečnjački sprud Kamilja

Prirodno dobro se nalazi u južnom delu Srbije, istočno od reke Ibar kod sela Leposavić i sastavni je deo jugoistočnih padina planinskog masiva Kopaonik. Paleontološko nalazište je na teritoriji opštine Leposavić, udaljeno od Beograda 285 km, a svega 2 km od glavne ibarske magistrale.


Morfološki markantni, složeni, kredni krečnjački sprud Kamilje predstavlja jedan od najznačajnijih komleksa grebena sa rudistima u našoj zemlji. Dostupnost posmatranja i mogućnost neposrednog proučavanja razvića reprezentativnih gornjokrednih formacija na malom prostoru, pružaju ovom nalazištu neospornu naučnu i edukativnu vrednost.

Brojni geodinamički procesi uslovljavali su formiranje posebnih životnih i depozicionih sredina u kojima su nastajale raznovrsne tvorevine iz mezozojske ere. Najpotpunije razviće gornjokrednih naslaga  mezozojske ere moguće je upravo pratiti na krečnjačkom sprudu  Kamilja. Po B. Milivanoviću, jednim od najboljih poznavalaca rudistne faune u svetu, Kamilja predstavlja: “Neobično lepo očuvan i bogat rudistni sprud, koji po bogatstvu formi i njihovoj očuvanosti, a zatim i prema tipskom razviću, spada u najkarakterističnije rudistne sedimente naše zemlje“.

 

Na ovom lokalitetu otkrivene su brojne retke i karakteristične vrste rudista kao što su Rajk spinosa Milovanović, Vaccinites oppei Douville, Hippurites ( Vaccinites) felixi Kuhn i  dr. , zatim kaleljene forme rudista na osnovu kojih su izdvojene 4 biozone u klasičnom gosau-ležištima istočnih Alpa.

Značaj proučavanja krečnjačkih rudistnih sprudnih kompleksa od velike je važnosti radi boljeg razumevanja nastanka dubokomorskih naslaga unutrašnjih Dinarida i Istočnih Alpa i rekonstrukcije geodinamičkih događaja u Tetisu za vreme krede