Konak kneginje Ljubice

Konak kneginje Ljubice sagrađen je 1831. godine pod nadzorom Hadži - Nikole Živkovića, a ime je dobio po Ljubici Obrenović (1785 - 1843), srpskoj kneginji i ženi kneza Miloša Obrenovića. 


Namena mu se vremenom menjala, a sedamdesetih godina XX veka obavljeni su radovi na sanaciji Konaka pa je on 1980. godine ušao u sastav Muzeja grada Beograda. Tada je otvorena i stalna postavka „Enterijeri beogradskih kuća XIX veka“, koja prikazom predmeta likovne i primenjene umetnosti, nekadašnjeg vlasništva porodice Obrenović i drugih uglednih porodica, oslikava građansku kulturu Beograda XIX veka.

 

Adresa: Kneza Sime Markovića br. 8, 11000 Beograd

Tel: 011/263 82 64

E-mail: [email protected]