Koceljeva

Opština Koceljeva se nalazi u Centralnoj Srbiji i spada u Mačvanski okrug. Centar okruga je naselje Koceljeva. Istorijski razvoj naselja Koceljeva teško je posmatrati izolovano i izdvajati od ostalih naselja Koceljevačkog kraja. Pogodan geografski položaj ovog područja uticao je da ono bude naseljeno od praistorijskog vremena.


Područje koceljevačkog kraja bilo je podložno stalnim promenama. Od najranijih vremena do danas ovo područje naziva se Tamnava, jer reka Tamnava svojim srednjim tokom protiče kroz ovaj kraj. Od I do IV veka nove ere Tamnava je bila u sklopu Rimske imperije.

U vreme Prvog svetskog rata, velike bitke (Cerska i Kolubarska), vođene su u neposrednoj blizini ove teritorije.

U periodu između Prvog i Drugog svetskog rata Koceljeva se još više razvijala, a njen život postajao intezivniji i raznovrsniji. Koceljeva je 1924. godine dobila status varošice.

Na području i u okolini Koceljeve nalazi se više kulturno - istorijskih objekata od kojih je najpoznatiji Manastir Kaona, a u samom naselju je Crkva posvećena Sv. caru Konstantinu i carici Jeleni, građena od 1868. do 1870. godine, a obnovljena od 1992. do 2000. godine. Ova crkva je 1997. god. proglašena za spomenik kulture. Postoje i stariji crkveni objekti u Svileuvi i Donjem Crniljevu.

Opština Koceljeva ima dobre uslove za seoski i lovni turizam.