Kladenčište

Nedaleko od Bele Palanke, u ataru sela Špaj, nalazi se arheološki lokalitet Kladenčište otkriven tokom radova na izgradnji Koridora 10, 2012. godine. 


Iako se na samom lokalitetu mogu pronaći ostaci čak i iz kamenog doba, u pitanju je arheološki kompleks iz ranohrišćanskog perioda. Najverovatnije je sagrađen u IV a obnavljan tokom VI veka. Otkrivena je jednobrodna građevina sa apsidom na istočnoj strani i prostorijom na severnoj strani koja je imala funkciju krstionice. Pronađeni su bronzani novac, bronzane fibule, gvozdeni predmeti – nož, deo brave i jedan predmet nepoznate namene. Kasnijim iskopavanjima izvan bazilike oučeni su i ostaci zidina.