Jovanovačka reka

Prva desna pritoka Velike Morave je Jovanovačka reka. Nastaje spajanjem dve manje rečice Krčeve i Velike reke, koje izviru na okolnim brdima i ograncima Rtnja. Nizvodno, na 2.kilometru od Donjeg Katuna na nadmorskoj visini od 130 m, uliva se u Veliku Moravu.


S obzirom da je u prošlosti često menjala ušće prateći pomeranja Velike Morave, danas je njen tok regulisan čitavom dužinom.

Reka je duga 39 km, a njen sliv ima površinu od 235 km². U toku leta reka često presušuje ili se zadržava  samo po virovima donjeg toka koje stanovništvo koristi za navodnjavanje.