Jovanov hrast zapis

Stare šume hrasta sladuna i cera su se prostirale na teritorije opštine Prokuplje, međutim više ih nema; hrastovi su uspeli da prežive na ovom prostoru u malom broju. Ne samo Prokuplje nego i širi prostor južnog dela Srbije obilovao je pomenutim vrstama, što danas nije slučaj. Jovanov hrast zapis jedno je od preostalih stabala i reprezentativan je primerak sladuna. Raste na nadmorskoj visini od 600 m, na privatnom posedu u selu Gornji Statovac u opštini Prokuplje.


Spomenik prirode jasno je vidljiv i sa veće razdaljine jer dominira prostorom. Stablo odavno raste usamljeno što mu je obezbedilo dominatnu poziciju u prostoru ali i mogućnost da dostigne veliku širinu. Obim debla iznosi 5.80 m, a prečnik 1.85 m; izmereni su na visini od 1.30 m. Visina stabla je 15 m, a njegova visina do prve grane koja je živa iznosi 2.10 m.

Grananje debla započeto je relativno blizu zemlje pa donje grane skoro da dodiruju podlogu. Krošnja koja je pravilno fomirana ima prečnik od 21.20 m i gotovo je okrugla. Na osnovu projekcije krošnje određene su granice ovog prirodnog dobra i pod zaštitu je stavljena površina od 3.36 ari.

Na stablu se javljaju oštećenja, međutim, ona nisu dovoljno velika da bi ugrozile opstanak stabla, pa se ovim šupljinama, koje su se formirale na njemu, ne pridodaje veliki značaj. Procenjena starost hrasta sladuna je velika i iznosi oko 400 godina.

„Jovanov hrast zapis“ po Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara stavljen je u treću kategoriju – značajno prirodno dobro i pod zaštitom se nalazi od 2003. godine.

Stablo ima status zapisa – „svetog drva“ i u skladu s tim pojačana je njegova zaštita; ne štiti ga samo država već i stanovništvo koje se oko njega okuplja na dan Malog Spasovdana. Na taj dan kod njega ne dolaze samo stanovnici sela Gornji Statovac već, takođe, dolaze i stanovnici okolnih sela kojima je poznat status pomenutog hrasta.