Jezero Gazivode

Jezero Gazivode je veštačko jezero, nastalo 1977. godine. Nalazi se na teritorijama opštine Tutin i opštine Zubin Potok.


Akumulacija Gazivode, nazvana po selu u čijoj se blizini nalazi brana, jedna je od malobrojnih na Ibru i jasno pokazuje kako se voda ujezeravanjem može racionalno koristiti. Zemljano – betonska brana visine 107,5 m podignuta je u krivini Ibra, čija je dolina na ovom sektoru klisurasta. Brana je dugačka 520 m. Jezero se završava na ulazu Ibra u kanjon kod Ribarića. Po izlasku iz jezera Gazivode voda se sliva u jezero Pridvorica.

U blizini ovog jezera nalaze se planine Mokra Gora u čijem se podnožju nalazi manastir Crna Reka.

Jezero Gazivode je bogato ribom, što ga čini primamljivim za ribolovce tokom cele godine. Jezero je takođe pogodne za razne vidove rekreacije i sporta.