Istorijski arhiv Šumadije

Istorijski arhiv Šumadije nalazi se u gradu Kragujevcu, sedištu Šumadijskog okruga. Njegova nadležnost obuhvata grad Kragujevac i opštine Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Knić i Lapovo.


Prvo je osnovano Arhivsko središte 1948. godine sa centrom u Kragujevcu sa znatno većom teritorijalnom nadležnošću. Nakon nekoliko reorganizacija, uključujući i osnivanje arhiva u Kraljevu i Novom Pazaru, sedamedesetih godina XX veka konačno je regulisana nadležnost ove institucije i promenjeno joj je ime u Istorijski arhiv Šumadije. Nekoliko puta je menjana adresa, a od 1988. godine nalazi se u zgradi u potpunosti adaptiranoj za potrebe Arhiva.

U depou Arhiva se čuva oko 1 800 dužnih metara građe raspoređene u 520 fondova i zbirki. Građa je najvećim delom na srpskom jeziku a postoje i dokumenti na francuskom, nemačkom, turskom i ruskom. Hronološki ona obuhvata period od 1809. do 2013. godine, iako je naveći deo nastao u periodu nakon Prvog svetskog rata. Arhiv poseduje i stručnu biblioteku sa oko 6 000 naslova. Zgrada Arhiva i deo građe je oštećen tokom NATO bombardovanja 1999. godine.

 

Adresa: Kragujevačkog oktobra 13, 34000 Kragujevac

Tel: 034/336 251

E-mail: [email protected]

http://www.istorijskiarhivsumadije.com

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar