Istorijski arhiv Senta

Istorijski arhiv Senta se nalazi u gradu Senti u Severnobanatskom upravnom okrugu. Teritorijalna nadležnost arhiva obuhvata opštine Ada, Bečej, Kanjiža, Senta i Srbobran.


Obaveza čuvanja dokumenta i knjiga na prostoru Potiskog dištrikta ozakonjena je još 1751. godine Privilegijama carice Marije Terezije. Ipak, osnivanje arhivske institucije u Senti vezano je za XX vek. To je učinjeno Rešenjem Saveta za prosvetu, nauku i kulturu Vlade NR Srbije i Rešenjem Izvršnog odbora NO Sente, u januaru 1952. godine. Istorijski arhiv Senta bi trebao da dobije adaptirane i rekonstruisane prostorije bivše vojne kasarne „11. novembar“ podignute 1933. godine. Arhiv ima Odsek u Bečeju. Ova institucije je osnovana rešenjem NOO Bečej 15. decembra 1959. godine a pripojena Istorijskom arhivu u Senti septembra 1967. godine.

U depou Arhiva se čuva 835 fondova podeljenih na: Fondove državnih organa, ustanova, organizacija i drugih institucija; Porodične i lične fondovi; i Zbirke. Ukupna količina sređene u depoima arhiva iznosi 5.837 dužnih metara. Najstarija građa jesu dokumenata Bačko-Bodroške županije iz 1723. godine, dok je najznačajniji fond „Magistrat Potiskog krunskog distrikta“ (1751-1872) čije sedište je bio Bečej. Najstariji fond u Odseku Bečej je „Pravoslavna crkvena opština – Bečej“, čija je početna godina 1744.

 

Adresa: Glavni trg 1/II, 24400 Senta

             Ulica Zelena 100, 21220 Bečej

Tel: 024/811 037 (Senta)

              021/6915 321 (Bečej)

E-mail: [email protected] (Senta)

            [email protected] (Bečej)

http://www.zentarhiv.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar