Istorijski arhiv „Ras“

Istorijski arhiv „Ras“ se nalazi u gradu Novom Pazaru, u Raškom upravnom okrugu. Njegova teritorijalna nadležnost obuhvata Novi Pazar, Tutin i Sjenicu.


Arhiv je osnovan 1974. godine što ga čini jednom od najmađih kulturnih institucija ove vrste. Građa Istorijskog arhiva „Ras“ obuhvata istorijski period od XVII do početka XXI veka. Najviše građe potiče iz perioda nakon Drugog svetskog rata. Naročito su značajni fondovi vezani za period osmanske vladavine čiji su dokumenti napisani na turskom jeziku.

 

Adresa: Oslobođenja 23, 36300 Novi Pazar

Tel: 020/318 282

E-mail: [email protected]

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar