Istorijski arhiv Pirot

Istorijski arhiv Pirot se nalazi u gradu Pirotu, sedištu Pirotskog upravnog okruga. Njegova teritorijalna nadležnost obuhvata grad Pirot i opštine Belu Palanku, Babušnicu i Dimitrovgrad.


Arhiv je osnovan 14. novembra 1956. godine na predlog Narodnog odbora Pirot, a odlukom Sreskog veća Pirota. Usled potrebe za adekvatnijim prostorijama Istorijski arhiv Pirot se 2006. godine seli u novu  zgradu.

U depou Arhiva nalaze se 1.373 dužna metra arhivske dokumentacije. Građa je raspoređena u 291 fond i 13 zbirki, a obuhvata vremensko razdoblje od 1842. do 2015. godine. Uglavnom je nastala na srpskom jeziku a manji broj na bugarskom. Najveći deo zvanične državne dokumentacije sa teritorija ovih opština stradao je tokom ratnih godina krajem XIX i početkom XX veka. Najstariji dokument je Hilandarsko pismo Piroćancima iz 1842. godine.

 

Adresa: Srpskih vladara 130, 18300 Pirot

Tel: 010/320 952

E-mail: [email protected]

http://arhivpirot.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar