Istorijski arhiv Leskovac

Istorijski arhiv Leskovac se nalazi u gradu Leskovcu, adiministrativnom centru Jablaničkog okruga. Njegova teritorijalna nadležnost obuhvata grad Leskovac i opštine Bojnik, Medveđa, Vlasotince, Lebane i Crna Trava.


Arhiv je osnovan 1. decembra 1954. godine a njegov osnivač je grad Leskovac. Prvobitan naziv bio je Gradska državna arhiva u Leskovcu, a današnji dobija 1959. godine. Za prvog upravnika Arhiva postavlje je Velimir Nikolajević. Od 1973. godine Arhiv se nalazi u zgradi bivšeg medicinskog centra.

Deo kulturnog nasleđa Leskovca i čitavnog Jablaničkog kraja, sačuvan je u depou ovog Istorijskog arhiva. Građa je raspoređena u 457 fondova i zbirki. Najstariji dokumenti su crkveni spisi nastali 1879. godine. Arhiv poseduje i biblioteku sa oko 2 800 knjiga.

 

Adresa: Dr Rade Svilara 25, 16000 Leskovac

Tel: 016/216 996

E-mail: [email protected]

http://www.istorijskiarhivleskovac.co.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar