Istorijski arhiv Kikinda

Istorijski arhiv Kikinda se nalazi u gradu Kikindi, administrativnom centru Severnobanatskog okruga. U nadležnosti Arhiva se nalaze opštine Kikinda, Čoka i Novi Kneževac.


Arhiv je osnovan 7. novembra 1946. godine odlukom gradskog narodnog odbora ali kao sastavni deo Gradskog muzeja. Devet godina kasnije postaje samostalna institucija a 1991. godine dobija današnji naziv. Nalazi se u zgradi Velikokikindskog Dištrikta, podignutoj od 1836. do 1839. godine, za potrebe administrativnih i upravnih službi. U istoj zgradi se nalazi i Narodni muzej.

Arhiv je zadužen za oko 17.000 metara građe, ali se u samoj instituciji nalazi 2.100 metara. U depou je smeštena građa nastala u periodu od 1747. do 2011. godine, napisana na srpskom, mađarskom, nemačkom i latinskom jeziku. Raspoređena ja 389 fondova i 6 zbirki. Arhiv poseduje i biblioteku sa oko 2 000 knjiga.

 

Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 21, 233000 Kikinda

Tel: 0230/422 187

E-mail: [email protected]

http://www.arhivkikinda.org.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar