Iskender čelebijina džamija

Iskender čelebijina ili Melajska džamija se nalazi u centru Novog Pazara na uglu ulica Dede Šehovića i Rifata Burdževića.


Džamija je najverovatnije podignuta početkom XVI veka a prvi put se u pisanim dokumentima pominje 1528. godine. Njen zadužbinar bio je Iskender Čelebi, sin izvesnog Jakub-bega, član imućne spahijske porodice. U dvorištu džamije nalazio se i mekteb (islamska verska škola), a mahala u kojoj se nalazila nosila je naziv Iskender Čelebijina mahala.

Zgrada džamije je nekoliko puta stradala. Tokom obnova nije vođeno računa o prvobitnoj arhitekturi i materijalima, pa je danas autentičan samo minaret. Drugi naziv – „Melajska džamija“, dobila je po Mustafi Melajcu koji se u međuratnom periodu starao o džamiji.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar