Hrast lužnjak u selu Kolaru

„Hrast lužnjak u selu Kolaru“ proglašen je značajnim prirodnim dobrom svrstavanjem u III kategoriju Pravilika o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara. Pod zaštitom se nalazi od 1970. godine, a procenjuje se da je zasađen 1840. godine.

 


Stablo koje je zasadio Sibin Vasić na svom imanju i mesto je i litijskog okupljanja meštana sela Kolare, na dan Sv. Trojice, pošto predstavlja zapis – sveto drvo. Zapis je stablo posebnog značaja za lokalno stanovništo. Kada meštani osveštaju stablo, on dobije status svetog drva. U selu Kolare, narod na dan Sv. Trojice urezuje krst u koru drveta. Urezivanje postojećeg krsta se obavlja svake godine, a od kada je stablo proglašeno za zapis, za njega se vezuju verovanja da će nesreća zadesiti onoga ko ga poseče, pa to predstavlja još jedan od razloga zašto je stablo uspelo da se održi toliko godina na ovom prostoru. I druga vrste drveća mogu biti proglašene zapisom i dobiti status svetog drva, ali se za to najčešće bira krupno drvo hrasta.

Pored značaja koji ima za meštane, stablo može biti i atraktivno u turističkom smislu, s obzirom na njegovu očuvanost, starost od 177 godina, veliku krošnju čiji prečnik iznosi oko 25 m, prečnik debla 1,32 m izmeren na visini od 1,30 m, visinu stabla od 19 m, visinu od 1,60 m kada se ona posmatra do prve grane koja je živa, obim debla koji prelazi 4 m, kao i reprezentativnost s obzirom da se radi o zasađenom hrastu lužnjaku na mestu koje je povoljno za to, nekadašnjem staništu šume hrasta lužnjaka koja se ovde prostirala zajedno sa šumom poljskog jasena.

Nadmorska visina na kojoj se nalazi „Hrast lužnjak u selu Kolaru“ iznosi 153 m. Stablo je locirano u centru sela Kolare koje pripada teritoriji opštine Jagodina, opštine u Centralnoj Srbiji. Kada se ide putem od Belušića do Jagodine, stablo hrasta lužnjaka se nalazi s desne strane, blizu puta.