Hadži Mehova džamija

Hadži Mehova džamija se nalazi u ulici Ive Andrića bb u naselju Hadžet, u Novom Pazaru.


Izgradnja Hadži Mehove džamije, jednog od najvećih islamskih verskih centara u Novom Pazaru, pokrenuta je 2011. godine. Jedan od glavnih finansijera je Hadži Mehmed (Meho) Džanković.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar