Grupa od osam stabala hrasta cera na Palibrčkom groblju

Spomenik prirode pod nazivom „Grupa od osam stabala hrasta cera na Palibrčkom groblju“ svrstan je u treću kategoriju zaštićenih prirodnik dobara prema Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.


Zaštićena grupa stabla nalazi se u okolini Ivanjice na Palibrčkom groblju, pripadaju opštini Ivanjica a locirani su u selu koje nosi naziv Kosovica, na crkvenom zemljištu i rastu na nadmorskoj visini od oko 760 m. Kada se izračunavao prostor koji će se proglasiti pripadajućim prostorom pomenutog prirodnog dobra, sabrane su projekcije svih sedam krošnji i došlo se do površine od 35.42 ha koja je stravljena pod zaštitu države.

Velike dimenzije, znatna starost, krošnje koje su lepo razgranate, kao i žilišta koja su jako razvijena osnovne su odlike pomenutih stabala. Takođe, stabla su očuvanog zdravstvenog stanja, krošnje su se razvijale slobodno u visinu, a njihove bočne grane koje se nalaze u donjim delobima su, takođe, široko razvijene. Monodominantne autohtone zajednice nižeg planinskog pojasa razvijale su se na ovom mestu, zabeležene su bile i pod latinskim nazivom Quercetum cerris, a danas ovo stabla predstavljaju njihove ostatke. Predstavnici su to svoje vrste koji su dostigli svoju zrelost u fiziološkom smislu, a takođe, njihove dimenzije su maksimalne dimenzije koje pripadnici njihove vrste dostižu.

Za stabla se vezuje legenda, zbog koje ona imaju dodatan značaj i uspevaju da se nesmetano održavaju u opštini Ivanjica. Prema legendi, knjeginja Milica je u znak sećanja na svoju braćću Jugoviće, zasadila devet stabala cera na mestu na kome je sahranjen Boško Jugović. Procenjena starost stabla iznosi oko 200 godina, a pod zaštitom države nalaze se od 1974. godine.

      Visina stabla                    Prečnik debla                 Obim debla                   Prečnik krošnje

  1. 22.50 m                      1.08 m                               3.40 m                           22.80 m
  2. 17.50 m                       1.09 m                              3.40 m                           13.55 m
  3. 19.50 m                       1.05 m                              3.30 m                           19.22 m
  4. 20.00 m                       1,04 m                              3.29 m                           20.50 m
  5. 18.50 m                       0.77 m                              2.43 m                           13.70 m
  6. 20.50 m                       0.78 m                              2.46 m                           13.00 m
  7. 24.50 m                       1.03 m                              3.23 m                           10.80 m