Grčki šor

Ovo nepokretno kulturno dobro, koje obuhvata današnju ulicu Vuka Karadžića u centru Kruševca, svoj početak vezuje za nastojanja kneza Miloša Obrenovića za urbanizacijom grada nakon iseljavanja turskog stanovništva.


Čine ga stambene kuće sa obeležjem narodnog graditeljstva iz druge polovine XIX veka. Graditelji i vlasnici ovih kuća bili su majstori i trgovci, Cincari, doseljeni iz severnih delova Grčke, po kojima je ovaj prostor i dobio današnji naziv. Uglavnom su to prizemne zgrade, bondručnih zidova i četvoroslovnih krovova prekrivenih ćeramidom, sa podrumom, tremom i doksatom. Izdvajaju se Begova i Paskaljevića kuća. Godine 2014. urađena je potpuna rekonstrukcija.