Golub dupljaš

Columba oenas“ naučni je naziv za vrstu koja nastanjuje bukovo-četinarske šume, do 800 metara nadmorske visine, kao i stare vrbove šume rečnih dolina. Relativno je česta gnezdarica, odnosno stanarica, ali i selica. Dok se veći deo populacije seli u toplije krajeve kada u krajevima u kojima su do tada bili nastanjeni stignu niže temperature, postoji i manji broj onih predstavnika koji tokom cele godine boravi na istom mestu, a ne samo u periodu od februara do oktobra. U pitanju je vrsta iz porodice golubova („Columbidae“) i roda „Columbiformes“ poznatija u našem govornom području kao Golub dupljaš.


Goluba dupljaša ima u skoro čitavoj Evropi sa izuzetkom njenih krajnjih severnih delova i Islanda. Na našem kontinentu kada stigne zima, ovu vrstu je moguće naći u zapadnim i južnim delovima. Na teritoriji Republike Srbije on je relativno česta gnezdarica, a najčešće se nalazi u brdsko-planinskim staništima. Teritorija Vojvodine je prostor na kome se zapaža sve manje prisustvo pomenute vrste. Osim što je gnezdarica, odnosno stanarica, može biti i selica. Zapravo, veći deo pripadnika ove vrste preduzima migracije sa mesta na kome boravi od februara do oktobra. Kada je reč o ishrani, golub dupljaš pripada granivornim vrstama.

Navedeni tip golupa ne gradi svoje gnezdo, naprotiv, on koristi već postojeće duplje koje su nastale prirodnim putem u stablima koja su stara i donekle trula. Vreme gnežđenja je evidentirano i prema praćenjima ove vrste ustanovljeno je da ona to čini u periodu od 15. marta pa sve do 10. jula. Za razliku od mnogih drugih vrsta ptica, za goluba dupljaša zna se tačan broj jaja u gnezdu. Ne postoje varijacije u broju jaja koja poleže, on je stalan i uvek su u pitanju dva komada. Ova vrsta se gnezdi dva puta godišnje.

Golub dupljaš je zabeležen na listi Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva pod nazivom „Columba oenas“.