Galerija SULUV-a

Galerija Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) osnovana je 1974. godine u Novom Sadu. Od tada je u njoj održano preko 800 izložbi različitog obima i karaktera.


SULUV predstavlja udruženje koje okuplja umetnike iz različitih oblasti umetnosti (grafika, slikarstvo, crtež, skulptura, novi mediji) koji stvaraju na teritoriji AP Vojvodine. Osnovano je 1946. godine kao Udruženje likovnih umetnika Vojvodine, a 1950. se pripaja Udruženju likovnih umetnika Srbije. Tek 1979. godine stekli su se uslovi da se ponovo izdvoje kao zasebno udruženje. Napokon 1992. se transformiše u Savet udruženja, poboljšava funkcionisanje i 2011. dobija status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije.

Pored promocije vojvođanskih umetnika, SULUV organizuje i gostujuće izložbe umetnika iz regiona i sveta, kao i izložbe vojvođanskih umetnika u inostranstvu.

 

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 9, 21000 Novi Sad

Tel: 021/524 991

E-mail: [email protected]

 

DEŠAVANJA U GALERIJI:

18.02.2019. - 23.02.2019.  Izložba pristupačnog umetničkog dela "Nevidljivi talas", Dragane Kuprešanin

Umetnica za svoj rad kaže: „Eksperimentalni strip Nevidljivi talas izlazi iz postojećih pojavnih okvira stripa (albumi, časopisi, sveske, dnevni listovi) i potencira njegovu čistu formu u drugim različitim tehnikama i materijalima. Različite reljefne strukture koje su specifičnost ovog rada, jednako mogu da aktiviraju i taktilnu i vidnu percepciju čitalaca, čime utiču na kompleksnost opažajnog narativa.“

 

07.02.2019. - 16.02.2019. Izložba slika Corolla, Kristine Palanjuk 

Poreklo reči Corolla: 1670. God, lat. Venčić; venčić od cveća; krunica

U botanici se koristi od 1753. da označi najlepši i najnežniji deo biljke – prsten latica koji okružuje i štiti reproduktivne organe biljke.

"Ciklusom radova pod nazivom Corolla pokušavam da evociram uspomene, događaje, ljude, detinjstvo. Ti radovi su znakovna pisma / priče, ispričane u momentima ispijanja čaja, trenutaka opuštenosti, usamljenosti, sopstvenih preispitivanja i razračunavanja. Kroz organske oblike „ispisujem” sećanja, osećanja i snove na velikim i malim formatima suptilnim crtežom i nežnim, pastelnim tonovima, da ih ne bih zaboravila. Prikazane biljke su mahom lekovite za bolesti koje nam odnose drage ljude. Tako bi se ovi radovi mogli nazvati i lekovitim, a biljke simbolizuju živote ljudi za čije bolesti su lekovite. Njima želim da vizualizujem nevidljivo, ono što registrujemo samo na nivou osećanja i intuicije. Nešto prisutno, ali što nam konstantno izmiče i ne postoji u fizičkom svetu. Nešto što je deo podsvesti" kaže Kristina, kojoj je ovo četvrta samostalna izložba u zemlji. 

 

24.12.2018. Izložba Ako bi svi stavili maske… Milice Dukić

 Na izložbi su prikazani radovi za koje je Milica nagrađena za pristupačno umetničko delo, na konkursu Inkluzivna galerija. Konkurs Inkluzivna galerija pokrenula je Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović, sa željom da Novosađanima približi koncept  ,,umetnosti za sve’’ i da inkluziju proširi i na područje umetnosti. Inspirisana zadatkom, Milica kroz izložbu  Ako bi svi stavili maske… navodi na razmišljanje o jednakosti: „Iza portretisanih maskiranih lica kriju se korisnici Radnog centra Škole Milan Petrović. Fotografije su nastale pre nekoliko godina, tokom jedne novogodišnje proslave, u vreme kada sam volonterski sarađivala s njima. Ideja da se slični radovi realizuju postoji od tada, i  zahvaljujući Konkursu „Inkluzivna galerija“,  nastavila sam da istražujem  – po prvi put koristim svetlosne kutije kao novo polje za dalje istraživanje mogućnosti slike, njenog sagledavanja ujedno sa obe strane, sa lica i sa naličja. Tehnika kojom sam do sada izrađivala svoje radove predstavlja kombinaciju  dva različita medija – fotografije i veza.  Ovaj put dodajem i svetlo. Rad na površini – vez – je sam po sebi taktilan i može se  dodirnuti i osetiti pod prstima. Slike će biti postavljene na visinu koja je adekvatna i osobama u kolicima, dok će zamračena atmosfera tokom otvaranja izložbe ukazati na probleme sa kojima se suočavaju slabovidi.

 

24.09. - 05.10. 2018.  Izložba PRIBLIŽAVANJE UMETNOSTI SLEPIM LJUDIMA UPOTREBOM REINTERPRETACIJE 2D UMETNOSTI U 3D UMETNOST Marije Jevtić

Ideja u ovom radu je da svoje slike koje su radjene na platnu uljanim i akrilnim bojama reinterpretiram u trodimenzionalne objekte uz pomoć 3D štampača i digitalne tehnologije i da na taj način približim umetnost slepim i slabovidim osobama.

Reinterpretacija klasične umetnosti u digitalnu umetnost je uzet kao osnovni okvir unutar kojeg sam se kretala pomoću dva pojma: klasično i digitalno. Oba pojma predstavljaju različite epohe, u kojem pojam klasične umetnosti podrazumeva daleko duži vremenski period , te ga je teže koristiti a da se ne opredelim za jedan kraći vremenski period u kojem  se vizuelni znak nametnuo kao dominantan u odnosu na neke druge ikonografije šireg klasičnog nasledja. Stara terminologija je postala neupotrebljiva  pa se logički može zaključiti i da se nasledje stare vizuelnosti može teže koristiti. Moje istraživanje zasniva se na klasičnoj lepoti koja ne pokazuje čoveka onakvim kakav on jeste, već ga prikazuje kao neki posebni ideal koji se uskladjuje sa onim što je spolja i onim što je unutra, ali posebno me zanima estetika klasične umetnosti i mogućnost njenog transvera u digitalno.

 

10.09.2018. Izložba Tačka, linija, cvet Dragane Rađenović

Dragana Rađenović je umetnica koja svojim radom povezuje različita obrazovna i stvaralačka iskustva, jednako kao i različite teme, medije i sredstva izražavanja. Među tim medijima fotografska i video slika uvek ima značajno mesto. Njeno interesovanje usmereno je, takođe, uvek ka prostoru – kao okviru umetničkog dela, kao problemskom i ambijentalnom podsticaju, ali i kao determinanti. Najzad, interaktivnost, to jest, građenje odnosa sa publikom od koje se očekuje preuzimanje aktivne uloge u izvođenju rada, jedan je od stalnih izazova sa kojima se Dragana Rađenović suočava. U tom kontekstu, sasvim je prirodno da njen novi rad (koji nastaje u saradnji sa inženjerom elektronike D. Marinkovićem) “Tačka, linija, cvet” nosi i podnaslov – interaktivna foto/video instalacija. Ovde Dragana Rađenović razmatra pitanja egzistencijalne, lične i društvene odogovornosti, a posebno u odnosu prema prirodi, koji umetnica vidi kao zloćinački.

 

04.08.2018.  Pop-up izložba "Bottlepost"

Izložba će biti realizovana u saradnji organizacije umetničkog kolektiva D. Ö. M. E. uz podršku Gradske uprave grada Dunaharaszti iz Mađarske i SULUV-a. Predstavlja deo programa saradnje SULUV-a sa udruženjima, institucijama i drugim organizacijama i pojedincima koji rade u oblasti kulture.

 

23.07.2018.  Izložba Totalni crtež autorke Sonje Jankov 

„Pod, zidovi, prozor, ulaz, tavanica – svi ti elementi galerije su međusobno povezani linijama koje su nastale spajanjem različitih površina i materijala. Site specific instalacija od traka (linija) teži da ponovo spoji te elemente, na drugačiji način. Nastali crtež zauzima totalan prostor galerije, uključujući u sebe i modernističke fotelje u njoj. Zid postaje linija između galerije i ulaza zgrade, pod postaje linija između galerije i kuhinje. Crtež na taj način postaje interpretacija prostora.“

 

09.07.2018. - 20.07.2018. Izložba "Oko ose, oko osovine", Violete Labat Mitrušić

„Skulpture su nastale spajanjem više identičnih, namerno oblikovanih gvozdenih ploča. Kako je oblik ploča nastao sečenjem pomoću vodenog mlaza, time se postiglo da ploče imaju precizne, čiste i jasne konture.

Estetika konturne linije je naglašena paralelnim ponavljanjem i smicanjem pod malim uglom tako što se ploče rotiraju oko jedne ose. Precizno utvrđena tačka kroz koju se postavlja osa rotacije čini da svaka skulptura, čak i kad je sastavljena od istih elemenata, predstavlja drugačije i novo prostorno rešenje.  Slika oblikovane površine se pretvara u sliku mase koja postiže svoju formu, statiku i unutrašnju snagu. Pritom se dinamika linije, koju čini kontura metalne ploče pretvara u ritam kretanja mase u prostoru, što ukazuje na njihovu uslovljenost, i čvrstu povezanost.

Kretanje linija na površini skulpture i kretanje mase unutar nje je povezano silom centra, tj silom osovine.  Takvo, osovinski uzrokovano kretanje u prostoru me asocira na zakonitost sveopšteg kretanja, bilo da se odnosi na  univerzum, prirodu, svet oko nas i društvo.“

 

26.06.2018. - 06.07.2018. Izložba slika Tatto, Radeta Tepavčevića

Postavka Tattoo bavi se tretmanom životinja u savremenom društvu, a u cilju ogoljivanja savremenih advertajzing trikova koji godinama unazad pokušavaju da svedu život na konstantnu kupovinu. Birajući životinje, pre svega pse kao prijatelje čoveka, Tepavčević ne zadire samo u tretman životinja, pošto se pas lako može shvatiti kao simbol, simbol čoveka okovanog advertajzingom.
Veoma ironične slike praćene sloganima preuzetim upravo iz advertajzinga upućuju na besmisao konstantne potrebe za stvarima, i veoma lako obelodanjuju znak jednakosti između živih bića i stvari, koji je odavno uspostavljen u kapitalizmu. Sa druge strane Tepavčević se bavi i nekim sociološkim fenomenima vezanim za savremeno društvo u Srbiji, poput nasilja.
Slikarski rukopis i izbor materijala otkrivaju punk bunt kojim Tepavčević kritikuje savremeno društvo..