Fikus - Čačak

Stablo fikusa u Čačku predstavlja jedno od najvećih stabala na Balkanu. Nalazi se u Domu kulture u Čačku.


Njega čine ustvari dva stabla, čije su krošnje isprepletane te  se stvara utisak da predstavljaju jedno stablo. Starost fikusa se procenjuje na oko 40 godina a dužina krošnje sa sve stablom je oko 38 m.

Ficus elastica var. Decora predstavlja zimzeleno drvo koje može da dostigne visinu i do 30 m. Vodi poreklo iz vlažnih šuma tropske Azije. Mlađi primerci ne cvetaju, međutim stariji cvetaju i daju plodove kao smokva. Fikus je poznat i pod imenom kaučukovo drvo jer se iz mlečnog soka stabla dobija kaučuk koji se koristi na proizvodnju gume.