Fetislam

Tvrđava Fetislam nalazi se u istočnom delu Srbije, na samom ulasku u grad Kladovo i predstavlja njegovo istorijsko nasleđe na obali reke Dunav. Sagrađena je u vreme turske vlasti na Balkanu a služila je kao baza za dalja osvajanja i kontrolu Dunava. Ime tvrđave znači „pobeda islama“. 


Sastoji se iz Male i Velike tvrđave. Prva, znatno manja tvrđava ima pravougaoni oblik, dimanzija je 90 x 60 metara, a sagrađena je 1524. godine. U okviru nje nalazi se i barutni magacin. Mali grad je bio artiljerijska baza koju su štitile kružne kule. Velika tvrđava sagrađena je u periodu od 1717. do 1739. godine. Dimenzija je 480 x 260 metara, ima 14 metara visoke bedeme, 6 bastion kula, a oko nje se nalazi rov kroz koji je nekada prolazila voda. Postoje tri kapije koje vode u tvrđavu, a  postavljen je i počasni natpis kojim se veliča sultan Mahmut II (1818 – 1839). To je urađeno tokom poslednje obnove, kada tvrđava i dobija sadašnji izgled. Sačuvani su oružarnica, stambeni objekat, kasarna, barutni magacin, manja prostorija za stražu, lagumi-skloništa, kaldrmisane ulice i vodovod.

Osmanlije su napustile tvrđavu 1867. godine za vreme srpskog kneza Mihaila Obrenovića, kada su prema sultanskom fermanu bili dužni da napuste sve tvrđave u Srbiji. Danas se tvrđava ne koristi niti održava, ipak grad Kladovo inicirao je izradu projekta korišćenja i revitalizacije Fetislama.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar