Etnografski muzej u Debeljači

Etnografski muzej u Debeljači (opština Kovačica) otvoren je 1977. godine zahvaljujući zalaganju gospođe Secenji Jolan, nastavnice likovnog vaspitanja. Smešten je u zgradi bivše banke podignute 1907. godine.  


Muzej je nastao iz želje da se sačuva etnografska odlika Mađara u ovom selu. Postoji oko 1000 eksponata raspoređenih u četiri zbirke. Mogu se videti: mаđаrske nаrodne nošnje, predmeti za svаkodnevnu upotrebu, poljoprivredne i zanatlijske sprave, i na kraju inventar stare apoteke Ambrozi Šandora, prve u ovom delu Banata. Na hodniku su izložene fotografije vašara, jednog od najvažnijih događaja u Debeljači.

 

Adresa: Trg Maršala Tita 18, 26214 Debeljača (Dom kulture Jožef Atila)

Tel: 013/664 034