Dvorac Zako

Dvorac Zako nalazi se u naselju Bajša, u Severnobačkom okrugu, udaljenom oko 9 km od grada Bačke Topole.


Sagradila ga je plemićka porodica Zako koja je 1751. godine dobila Bajšu od carice Marije Terezije. Prvobitno je izgrađen kao porodična kuća krajem XVIII veka, da bi reprezentativni izgled dobio nakon što ga je 1818. godine renovirao Dimitrije Zako u duhu klasicizma. Vanoš Nandor u drugoj polovini XIX veka otkupio je čitavo imanje. Zgrada je prizemna, pravougaone osnove, sa troutaonim timpanonom na glavnoj fasadi, malim porticima na bočnoj fasadi i velikim portikom sa terasom na dvorišnoj fasadi. Oko dvorca nalaze se pomoćni objekti i prostrani park. Na ulazu u imanje nalazi se zidana ograda. Danas se dvorac ne koristi, izuzev jednog dela gde je smeštena biblioteka. Nije otvoren za posetioce.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar