Dvorac Servijski - Šulpe

Dvorac Servijski - Šulpe nalazi se u gradskom naselju Novi Kneževac, centru istoimene opštine u Severnobanatskom okrugu. Dvorac je krajem XVIII veka izgradio bogati trgovac cincarskog porekla i ugledni građanin novosadskog Magistrata Marko Servijski, na tek kupljenom spahiluku.


Dvorac je nakon udaje njegove unuke Katarine za Emila Šulpea prešao u ruke porodice Šulpe. Njihova naslednica Vilhelmina udala se za Andora Talijana i dvorac donela u miraz porodici Talijan. Ovaj spratni objekat pravougaone osnove pripada grupi kasnobaroknih građevina. Okružen je parkom. Na središnjem delu glavne fasade istaknut je rizalit u čijem je središnjem delu terasa sa ogradom od kovanog gvožđa. Na atici iznad balkona izveden je u reljefu grb porodice Servijski. Nakon Drugog svetskog rata zgrada je izgubila osnovu namenu a danas se u njoj nalazi opštinski sud i administracija komunalnih službi opštine Novi Kneževac.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar