Dvorac Kraja Pala

Dvorac Kraja Pala nalazi se u Bačkoj Topoli, gradskom naselju i centru istoimene opštine u Severnobačkom okrugu. Sagrađen je 1802. godine za barona Kraj Pala i članove njegove porodice. Zgrada je spratna, ima pravouganu osnovu i građena je u stilu poznog baroka.


Glavna fasada okrenuta je prema ulici, ima naglašen srednji rizalit u malterskoj plastici, i glavni ulaz sa terasom i ogradom od kovanog gvožđa. Na zadnjoj strani nalazi se manji aneks sa sporednim ulazom.

Baron je poginuo 1804. godine u Pešti a njegovo srce uzidano je u temelj katoličke katedrale koja se nalazi pored dvorca. Danas se u prizemlju zgrade dvorca nalazi sala za venčanje a na spratu Gradski muzej i Zavičajni arhiv.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar