Dvorac Daniel

Dvorac Daniel nalazi se u mestu Konak, u opštini Sečanj u Srednjebanatskom okrugu. Sagradio ga je 1898. godine baron Ladislav Daniel.


Zgrada je prizemna, ima simetričnu osnovu sa porticima na prednjoj i zadnjoj strani. Prvi portik služio je kao glavni ulaz, ima četiri jonska stuba koji nose timpanon; stepenište i kolski prolaz. Drugi portik ima šest jonskih stubova, i stepenište iz koga se ulazi u park koji okružuje dvorac i koji se prostire na nekoliko hektara. Krov zgrade je mansardni. Postoji još i zgrada za stanovanje posluge, a nešto dalje nalaze se pomoćni objekti, konjušnica, štale i dr. Konzervatorski radovi izvršeni su 1984. i 1988. godine. U njemu se danas nalazi osnovna škola „Vuk Karadžić“ i nije otvoren za posetioce.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar