Dve tise Saborne crkve

Ova dva prirodna dobra se nalaze na Kosančićevom vencu, u dvorištu Saborne crkve, u Beogradu. Nalaze se neposredno pored samog ulaza u Sabornu crkvu.


Predstavljaju prirodnu retkost u našoj zemlji i zbog toga su zakonom zaštićene. Mogu da dostignu starost preko hiljadu godina i visinu od 20 m. Ova dva stabla stara su oko 110 godina i imaju visinu od oko 13 metara. Imaju karakteristično seme koje je jajasto i podseća na bobice.