Dva stabla zelene krimske lipe na Andrićevom vencu

„Dva stabla zelene krimske lipe na Andrićevom vencu“ predstavljaju prirodno dobro koje je pod zaštitu države stavljeno 1981. godine. Ovakvi predstavnici dendroflore u Beogradu predstavljaju pravu retkost, što navedenim lipama daje dodatnu vrednost, te je i više razloga za stavljanje ovih stabala pod zaštitu uzeto u obzir prilikom donošenja odluke o proglašenju za značajno prirodno dobro, zaštićeno prirodno dobro koje je svrstano na listu dobara nad kojima je utvrđen režim zaštite trećeg stepena.


Izračunata je visina oba stabla prilikom određivanja njihovih dendrometrijskih karakteristika, te je evidentirano da visina kod prvog stabla iznosi 15.30 m, a da je visina drugog stabla tačno 15 m. Takođe, izmeren je prečnik krošnje kod oba predstavnika; u slučaj prvog on iznosi nešto manje od 15 m, preciznije 14.90 m, a kod drugog je prečnik krošnje manji od prvog – 12.90 m. Od ostalih dendrometrijskih karakteristika ovog prirodnog dobra poznati su obimi oba stabla. Merenje obima stabala izvršeno je na 1.30 m od tla. Prvo stablo je obima od 1.20 m, a drugo stablo, takođe, ima istu vrednost obima – 1.20 m. Procenjena starost obe krimske lipe iznosi oko 40 godina, pa se može zaključiti da se radi o relativno mladim predstavnicima dendroflore.

Spomenik prirode botaničkog karaktera „Dva stabla zelene krimske lipe na Andrićevom vencu“ pod zaštitom je države i na njemu je ustanovljen režim zaštite trećeg stepena po Pravilniku o zaštiti prirodnih dobara Republike Srbije. Ustanovljenjem trećeg režima zaštite, do koga je došlo po predlogu Zavoda za zaštitu prirode Srbije, stabla su dobila status značajnog prirodnog dobra, a površina koja je stavljena pod zaštitu izračunata je određivanjem površine koju zauzimaju krošnje. Zelene krimske lipe nalaze se u ulici Kralja Milana u Beogradu i na teritoriji gradske opštine Stari grad. Staralac nad spomenikom prirode je Javno - komunulano preduzeće „Zelenilo - Beograd“ sa sedištem u Beogradu na adresi Mali Kalemegdan broj 8.