Dva stabla hrasta lužnjaka - Petrovac

Ovaj spomenik prirode nalazi se na teritoriji opštine Petrovac. Prvo stablo se nalazi u dvorištu crkve Sv. Vaznesenja čija visina iznosi 25m i starost oko 300 godina.


Drugo stablo se nalazi u dvorištu stare škole “Bata Bulić”, u blizini crkve. Njegova visina iznosi 25 m, a starost se procenjuje na 130 godina. Nekada su ove oblasti  bile prekrivene ovih drvećem, međutim usled širenja naselja  i stvaranja obradivih površina došlo je  do  uništenja šuma.