Dom porodice Mihailovića

U Obrenovcu, centru istoimene beogradske opštine, u ulici Miloša Obrenovića br. 182, nalazi se Česni dom porodice Mihailović. Tačna godina gradnje nije poznata, ali se zna da je zdanje podignuto početkom XIX veka, u vreme formiranja samog Obrenovca kao trgovačkog centra. 


Kuća ove poznate trgovačke porodice imala je poslovno-stambenu namenu. Kuća ima osnovu pravougaonika a sastoji se od prizemlja, sprata i podruma. Zidana je drvenim bondrukoom sa ispunom od opeke. Krov je dvoslivni i pokriven je biber crepom. Sedamdesetih godina XX veka objekat je rekonstruisan i proglašen za spomenik kulture, da bi nakon toga u njega smeštena današnja biblioteka „Vlada Aksentijević“.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar