Ćuk

Ćuk je strogo zaštićena divlja vrsta ptice iz porodice sova „Strigidae“ i reda sova „Strigiformes“. Kao i ostale vrste sova nalazi se na listi „Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“ Zavoda za zaštitu prirode Srbije gde je evidentirana i pod naučnim nazivom „Otus scops“.


Navedena sova veličine 19 cm ili 20 cm, sa rasponom krila od 53 cm do 63 cm, gnezdi se u otvorima ruina i u dupljama u tačno određenom vremenskom periodu koji počinje oko 15. maja i traje do oko 10. juna. Jednom u toku godine se gnezdi i tada može da položi četiri, pet, šest ili sedam jaja. Njeno stanište su šumo – stepe, pobrđa ali i naseljena mesta, kao i parkovi. U Vojvodini predstavlja pticu gnezdaricu koja se gnezdi na Fruškoj Gori, Vršačkim planinama i na prostoru Deliblatske peščare. Kada preduzima migracije čini to ka starim voćnjacima i parlozima. Ova vrsta je relativno česta gnezdarica, a naročito je česta stanarica kada je reč o brdovitim područjima. Ova ptica se gnezdi u većem broju južno od Save i Dunava nego na prostoru Vojvodine iako je i tu, na navedenim lokacijama, zapaženo njeno prisustvo.

Osim u Srbiji, ćuka ima u ostalim delovima Evrope – u njenim srednjim, južnim i istočnim delovima koji se nalaze između 55. i 35. stepena severne geografske širine. S obzirom da ćuku migratorne aktivnosti nisu strane i da, kada nastupi zimski period, bira krajeve u kojima su temperature tokom tog perioda više, poznato je da ova vrsta sove prezimljava u  predelima kao što su Mediteransko područje i prostori srednje Afrike.

Za ishranu koristi miševe. Na jelovniku joj se, takođe, nalaze mlade ptice, a hrani se i gušterima, kao i insektima. Ćuk je poznat pod raznim nazivima, a osim gore navedenih, ima i ime na engleskom jeziku koje glasi „Scops Owl“ kao i naziv u nemačkom govornom području koji glasi „Zwergohreule“.