Crvena čaplja

Crvena čaplja za koju je određen naučni naziv „Ardea purpurea“ predstavlja strogo zaštićenu vrstu u Republici Srbiji. Pomenuta ptica pripada porodici čaplji „Ardeidae“ i rodu „Ciconiiformes“ (čaplje, rode i ibisi).


Veličina crvene čarplje iznosi od 78 cm do 90 cm. Raspon krila ove vrste može biti od 120 cm do 150 cm. Pomenuti tip čaplje moguće je videti u srednjoj i južnoj Evropi, tj. između 50° i 35° severne geografske širine, a na teritoriji Srbije je ona relativno česta gnezdarica, ali je prilično ređe zastupljena na prostoru koji se nalazi južno od Save i Dunava. Njeno gnežđenje nije u vezi sa kolonijalnim tipom, te se može reći i da je zastupljenija od sive čaplje – vrste koja je iz istog roda.

Praćenjem broja jedinki pomenute vrste dolazi se do zaključka da je njena populacija u opadanju, ali u blagom opadanju. Crvena čaplja relativno je česta gnezdarica, odnosno ptica selica. Retka je pojava da ona na istom mestu na kome boravi tokom toplijih dana ostane i tokom hladnog perioda. Kada se seli, dolazi na odabrano odredište oko 15. marta a odlazi oko 25. oktobra.

Njeno stanište predstavljaju bare i kanali sa tršćacima, zatim vodoplavne šume, kao i ribljaci i veće močvare. Pomenuta vrsta čaplje hrani se najčešće ribama, a pored riba na jelovniku joj se nalaze i barske zmije, gušteri zelembaći, a takođe i insekti.

Ardea purpurea“ najčešće se gnezdi u trsci, zbog čega bira staništa na kojima je ona prisutna, a takođe i gnezdo pravi od izlomljene trske. Retko kad se odlučuje da svoje gnezdo gradi na drvetu. Vreme gnežđenja crvene čaplje je od 20. aprila do 1. juna. Ona se gnezdi samo jednom godišnje i broj jaja u njenom leglu uglavnom iznosi između 4 i 6.

Crvena čaplja (naučni naziv: „Ardea purpurea“) upisana je na listu Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Zavoda za zaštitu prirode Srbije.