Crnka

Crnka, poznata i kao „Umbra krameri“,a takođe i kao Mrguda, jedina je autohtona vrsta roda evidentiranog kao „Umbra“ i porodice koja se zove „Umbridae“ a koju pronalazimo u Evropi. Ova riba ime crnka dobila je zbog boje svog tela koje je tamno, a drugi naziv (Mrguda) dodeljen joj je po to tome što položaj njenih usta, koja su mala, odaje utisak namrgođenosti. Crnka, mrguda, a takođe i riba pas. Riba pas zbog načina plivanja – naizmenično se služi grudnim i trbušnim perajima.


Na teritoriji Srbije, ovu vrstu moguće je uočiti u severnom delu Mačve, u maloj reci Zasavici u sklopu Specijalnog rezervata prirode. Podaci o njenom rasprostranjenju su oskudni, te se Zasavica ističe kao jedno od retkih nalazišta crnke. Veličina mrgude iznosi između 9 i 13 cm, a težina njenog tela dostiže do 30 g. Na telu se nalaze krljušti koje su krupne, prisutne i na glavi i na trbuhu. Jedna od glavnih karakteristika, po kojima se pomenuta vrsta prepoznaje, je svetložuta linija koja ide duž gornje polovine tela. Druga karakteristika jeste oblik peraja. Njena bočna linija nije izražena.

Kada dođe proleće, ova vrsta se mresti. Za to joj najviše odgovaraju temperature koje iznose od 12 - 16 stepeni. Ikre polaže između biljaka koje se nalaze na dnu ili u gnezdo koje čuva. Ikra uglavnom broji oko 200 komada. Prirodno stanište crnke su stajaće vode ili one koje sporo teku, močvarne livade, kanali, rukavci, kao i bare. Njeno sklonište je mulj u koji veoma brzo odlazi i na mali šum s obzirom da je reč o vrsti koja je veoma plašljiva, te ju je teško videti a kamoli uhvatiti. Osim navedenih staništa, ona se može nastaniti i na mestima koja imaju nisku koncentraciju kiseonika zbog sposobnosti da udiše atmosferski kiseonik.

Crnka predstavlja ribu koja se zbog svoje ugroženosti nalazi na IUCN crvenoj listi ugroženih vrsta i njen status je: ranjiva vrsta.