Crni dud u Sremskim Karlovcima

Spomenik prirode „Crni dud u Sremskim Karlovcima“ je zaštićeno prirodno dobro koje se nalazi u Lenjonovoj ulici ispred jedne kuće u Sremskim Karlovcima.


Lenjinovu ulicu u Sremskim Karlovcima su krasili drvoredi dudovih stabla, od kojih je danas postoje samo dva. Starost ovog zaštićenog prirodnog dobra, Crnog duda, se procenjuje na 220 godina i kao takvo predstavlja pravu  prirodnu  retkost ove vrste u Vojvodini. Crni dud ima veliku istorijsku vrednost za ovo područje, jer su ova stabla planski podizana i tesno povezana sa istorijom poljoprivrede i sela u Vojvodini. Od svih tih drvoreda ostala su samo dva stabla, zato je njihov opstanak i značaj veliki za ovo područje.