Crni bor u Petkovskoj mahali

Stablo crnog bora koje raste već skoro tri veka u ataru sela Crnoštica, u zaseoku Petkovska mahala, predstavlja izuzetan primerak svoje vrste koji se i dalje opire zubu vremena. Zbog svojih prirodnih karakteristika nalazi se pod zaštitom kao Spomenik prirode botaničkog karaktera. Administrativno pripada teritoriji opštine Bosilegrad.


Stablo raste pored seoskog puta, dok mu sa leve strane protiče manji potok. Ima visinu od 25 m, a starost, kao što je već gore spomenuto, oko 300 godina. Površina zaštićenog prostora je 4,33 ari i proporcionalna je površini kruga prečnika krošnje (22 x 24 m).

Crni bor (Pinus nigra) je vrsta koja se lako prilagođava različitim uslovima staništa. Spada u četinare koji mogu da se sretnu na nadmorskim visinama od 150 do 1600 m. Mogu da dostignu visinu do 30 m. Obično se koriste za ozelenjavanje zemljišta jer su dosta otporni na sušu i gradske uslove.

Stablo je prvi put stavljeno pod zaštitu 1961.godine na osnovu Rešenja donetog od strane Zavoda za zaštitu prirode i naučno proučavanje prirodnih retkosti NR Srbije. Dobrog je zdravstvenog stanja, što pored starosti i impozantnih dendrometrijskih dimenzija ga čini značajnim čime zaslužuje status zaštite.