Crni bor - Lira

Stablo crnog bora koje raste u selu Draglica predstavlja reprezent svoje vrste koja je nekada bila široko rasprostranjena u zlatiborskom kraju.  Nalazi se na privatnom imanju porodice Radovana Šuljagića, na teritoriji opštine Nova Varoš. Zbog svoje starosti, dimenzija i neobičnog izgleda zaštićeno je zakonom kao Spomenik prirode botaničkog karaktera površine 0,77 ari.


Stablo raste na nagnutom terenu u blizini makadamskog puta. Visina mu je 22 m, a prečnik krošnje 10 m. Starost mu je procenjena na oko 180 godina. Za sada na njemu nema većih oštećena, sem manjih rupa koje je napravio detlić. Još uvek plodonosi, a zbog neobičnog izgleda (posledica povrede stabla u mladosti) ima posebnu lepotu. Prvi put je zaštićen 1971. godine. Poseduje nepravilnu krošnju, ali je i dalje stabilno. Svojim habitusom dominira u prostoru i sa pravom zaslužuje status zaštite.