Crkva Svetog apostola i jevanđeliste Luke u Jaloviku

Crkva Svetog apostola i jevanđeliste Luke u Jaloviku sa pokretnim stvarima u njoj koje su od posebnog kulturnog i istorijskog značaja, utvrđuju se za spomenik kulture (Sl. gl. broj 139, decembar 2022.g.). 


Spomenik kulture je izgrađen 1938.g. u selu Jalovik, opština Vladimirci, u svojini Srpske pravoslavne crkvene opštine Jalovik.

Podignuta je na starom seoskom groblju, prema projektu inžinjera Aleksandra Bučina. Jalovička crkva je jednobrodna građevina sa prostranim oltarom na istočnoj strani i nešto užom pripratom na zapadu nad kojom se izdiže dvospratni zvonik. Fasade su vertikalno podeljene masivnim pilastrima sa stepenastim kapitelima između kojih su smešteni prozori, portali i okulusi. U unutrašnjosti hrama, koja je pregledna i osvetljena, izložene su ikone na limu koje je naslikao Ljubomir Marković. U ikonostasnu konstrukciju iz druge polovine XIX veka umetnute su ikone koje je 1990. godine naslikao Pavle Aksentijević. Na zapadnu fasadu ugrađena je nadgrobna ploča posavskog kneza Ninka Miloševića. U prostranoj porti u njenom severnom delu je stara kamena časna trpeza iz prethodne crkve, grob jereja Ninka Markovića, paroha zaslužnog za podizanje jalovičke crkve i spomenici ratnicima stradalim u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu.

Crkva Svetog apostola i jevanđeliste Luke svojom arhitekturom, pokretnim predmetima i spomenicima u porti predstavlja važno svedočanstvo o umetničkim, crkvenim i istorijskim zbivanjima u tom delu Srbije.