Ceremošnja

Među velikom broju pećina koje se nalaze u istočnoj Srbiji, ističe se i pećina Ceremošnja smeštena na severnim obroncima Homoljskih planina. Još 1980. godine uređena je za posete da bi 2007. godine dobila status Zaštićenog prirodnog dobra. Pećina leži na 533 m nadmorske visine u istoimenom selu koje je udaljeno od Kučeva oko 15 km. Do sada je istraženo 775 m kanala, a za turiste uređeno 431 m.


Poznata je po velikom broju dvorana koje su izuzetno bogate pećinskim nakitom: Ulazni kanal, Dvorana Arena, Ponorska dvorana, Andezitska dvorana i Južni kanal. Ulazni kanal je dug 87 m i siromašan nakitom. Dvorana Arena  je najatraktivnija, kružnog oblika u dužini od 105 m sa raznovrsnim pećinskim nakitom koji nosi razna imena: Lepa Vlajna, Vodopad, Na večnoj straži, Mladoženja, Drugovi. Dužina sistema Ponorske dvorane je 99 m. Ime je dobila po levkastom ponoru. Do Andezitske dvorane dolazi se iz Arene. Ime je dobila po vulkanskoj eruptivnoj steni. Kao i druge dvorana, bogata je pećinskim nakitom po čemu se ističu  „Krajputaši“, grupa neobičnih stalagmita. Dužina sistema ove dvorane je 76 m. Poslednji deo pećine je Južni kanal dužine 107 m. Malo je siromašniji nakitom ali još uvek atraktivan.

Smatra se da postoji veza između ove i obližnje Bigar pećine. Tačnije, u Ceremošnju uvire Strugarski potok koji nestaje u pećinskom ponoru i nakom 1 km  toka izbija kao vrelo iz Bigar pećine. Postoji priča kako su se hajduci tokom 19. veka krili od Turaka u pećini i da je tada nazivana Jovanova pećina, po Jovanu Grujiću na čijem se imanju nalazio ulaz u pećinu.