Čempres na Dedinju

Ovo zaštićeno stablo kestenjaste boje nalazi se na Dedinju, u dvorištu muzeja “Politike i srpske štampe”, na prostoru Beograda.


Ima visinu od 22 m i staro je nekih 80 godina. Vodi poreklo iz Arizone i dosta se koristi u građevinarstvu. Posebno je značajno za pošumljavanje ogoljenih područja jer se lako prilagodjava različitim uslovima životne sredine.