Castellum Onagrinum

Na levoj obali Dunava, kod naselja Begeč na potezima Kuva i Acke, nalaze se ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, podignutog krajem III veka nove ere.


Istraživanja na ovom lokalitetu počinju početkom XX veka da bi šezdesetih i sedamdesetih godina bili otkriveni delovi južnog bedema, kule i temeljne stope delova pristaništa na obali Dunava. Na južnoj strani kompleksa nalaze se srednjevekovna nekropola i grobovi iz doba seobe naroda, a na pretpostavljenom severnom bedemu sarmatska nekropola.