Bujanovačka banja

Bujanovačka banja se nalazi na jugu Srbije, u Vranjskoj kotlini na 400 m nadmorske visine. Ovaj deo Srbije je u dalekoj prošlosti bio poprište vulkanske aktivnosti što je uslovilo pojavu brojnih termomineralnih izvora.


Praistorijski podaci govore da su Dardanci - staro ilirsko-tračko pleme, naseljavali ovu oblast. Kasnije i Rimljani i Vizantijci, kao i Turci u čije se vreme razvijala poljoprivreda, stočarsvo, a ponajviše uzgoj duvana i konoplja. Okolina Bujanovačke banje takođe se izdvajala i po starim zanatima čiji su majstori poput kovača, opančara i lončara bili nekada nadaleko poznati.

Termomineralne vode, lekovito blato (peloid) i ugljen dioksid u banji spadaju među najkvalitetnijim na svetu. Temperatura vode dostiže 43°C. One spadaju u kategoriju natrijum-hidro-karbonatnih, fluoridnih, sulfidnih i ugljeno-kiselih hipertermi. Paloid je vulkanskog porekla koji tokom terapije ima tri efekta: mehanički, toplotni i farmakološki.

Medicinske indikacije:

  • Reumatske bolesti (hronični reumatizam, Behterevljeva bolest, artroza zglobova, spondiloza, diskopatija)
  • Stanja posle povreda
  • Hronična oboljenja probavnog trakta
  • Kožna oboljenja (ekcemi, psorijaza)
  • Ginekološka oboljenja
  • Neurološka oboljenja (centralne i periferne oduzetosti, neuralgije i išialgije).

Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici „Bujanovačka banja“ koja raspolaže savremenom aparaturom za dijagnostiku i lečenje, kao i laboratorijom. Neki od medicinskih tretmana su: elektroterapija, fizikalna-kineziterapija, masaže, hidroterapija, peloidna terapija i gasna terapija.

Do banje se može doći  autoputem E-10 koji povezuje Beograd sa Skopljem. Od Beograda je udaljena 360 km, Vranja 14 km i Bujanovca 2,5 km. Posetioci mogu da uživaju u šetnjama po planini Rujan, da posete Predeo izuzetnih odlika „Dolina Pčinje“ ili manastir Sv. Prohor Pčinjski (11. vek).