Brošure / Prospekti


GALERIJA

Brošure / Prospekti
Brošure / Prospekti
Brošure / Prospekti

Brošure/Prospekti se mogu predstaviti kao višestrani štampani materijali, slični flajeru samo obično većih dimenzija i sastavljeni od više strana. Brošure/Prospekti se koriste da predstave kompaniju, njenu delatnost, proizvode kao i informacije o istoj. Najčešće se izrađuju od više strana koje se dobijaju savijanjem većeg formata.

         Dizajniranje višestranih brošura/prospekta obuhvata ispunjavanje tekstom (koji naručioc pošalje) sa kombinacijom fotografija/slika i ostalih grafičkih elemenata u cilju dobijanja privlačnih i modernih brošura/porspekata. Izrada je u CMYK bojama i 300 dpi rezoluciji u pdf formatu. Nudimo izrađivanje brošura:

  • Od 6 strana (2 savijanja)
  • Od 4 strane (1 savijanje)

          Vreme izrade je do deset (10) dana od trenutka prikupljanja svog potrebnog materijala (sadržaja) od naručioca. Moguća je naravno i ranija dostava (zavisi od obimnosti posla).

          Mesto izrade – Beograd.

        Naručioc dobija dva (2) uzorka/idejna rešenja, od kojih bira jedno (sa kojim će se dalje raditi ukoliko postoje reklamacije/naknadni radovi).

          Način i mesto predaje/preuzimanja uzorka/modela: elektronskim putem (preko e-maila).

         Napomena: Na uzorcima/idejnim rešenjima naćiće se transparentni potpis dizajnera i unakrsne linje kako ne bi došlo do zloupotrebe. Potpis će se naći u donjem desnom uglu kako bi naručioc mogao da vidi dizajn bez ometanja.

        Cena od 12 eura po strani (zavisi od dimenzija, od obima posla/zahteva i da li već postoji ideja/zamisao kako bi krajnji produkt trebao da izgleda). Nakon popunjavanja formulara naručioc dobija odgovor koliko bi koštala usluga dizajnera (najkasnije u roku od 24h). Ukoliko je saglasan sa uslovima i cenom nastavlja se saradnja. (plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja)

         Po obavljenom poslu, nakon obavljenih reklamacija, naručiocu se šalje rešenje sa transparentnim potpisom. Nakon uplate na račun dobija se krajnje rešenje bez potpisa.

         Ukoliko naručioc nije u potpunosti zadovoljan prvobitnim rešenjem i želi da izmeni izvesne stvari, ima pravo na do tri (3) revizije, na postojeći dizajn. Pod revizijama se podrazumevaju korekcije kao što su promena boje ili fonta; ili izbacivanje pozadine ili nekih grafičkih elemenata; povećavanje fonta ili logoa ili naslova ili promena pozicije i sl. Veće promene koje bi bitno izmenile postojeći dizajn, koje iziskuju dodatno crtanje novih ilustracija i izmene postojećih ili postojeće forografije/slike zamenom novih tretira se kao dodatni rad i naručioc će o tome biti obavešten pre preduzimanja intervencija. Od trenutka dobijanja instrukcija za reviziju od strane naručioca u roku od tri (3) dana vraća se rešenje sa zadatim korekcijama.  

Naručioc šalje:

  • Tekst (telo + naslovi + kontakt informacije + logo)
  • Dimenzije
  • Broj strana (4 ili 6)
  • Sugestije/želje
  • Ukoliko naručioc poseduje određene fotografije i/ili grafičke elemente za koje želi da se iskoriste za dizajn i to dostavlja.

         Potrebno je da naručioc u roku od pet (5) dana, od momenta slanja prvog zahteva, pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

        U slučaju da nakon revizije naručioc želi dodatne dizajnerske usluge na postojeće rešenje intervencija se naplaćuje  ½  od cene, plus ima pravo na naknadne tri (3) revizije nakon intervencije. Potrebno je poslati zahtev za naknadne radove kao i koje intervencije treba učiniti:

  • Ukoliko ima promena u tekstualnom delu
  • Koje intervencije treba izvršiti (šta zameniti, izbaciti ili dodati)

        Potrebno je da naručioc u roku od pet (5) dana pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

        Naručioc je dužan da nakon saglasnosti sa uslugama (cena i uslovi) avansno uplati 30% od cene usluge, u roku od pet (5) dana.

        Avans ulazi u ukupnu cenu usluge. U slučaju da naručioc odustane od narudžbine avansna uplata se ne vraća.