Bojnik

Opština Bojnik se nalazi u Jablaničkom okrugu sa sedištem u istoimenom gradu. Bojnik se nalazi u slivu Puste reke i ispod Radan planine.


Za razvoj turizma postoje relativno povoljni prirodni uslovi. Najznačajniji potencijali su lokaliteti:

  • na planini Radan, sa bogatom florom i faunom i očuvanim prirodnim ambijentom
  • akumulaciono jezero „Brestovac“.