Bojčinska šuma

Jedno od značajnih zaštićenih područja na širem prostoru Beograda je Bojčinska šuma, proglašena za spomenik prirode lokalnog značaja. Smeštena je na teritoriji gradske opštine Surčin, ukupne površine 670,79 ha.


Od toga je 670,51.30 ha (99,95%) u državnoj svojini, a 0,28.02 ha (0,05%) u ostalim oblicima svojine.

Ovde su ustanovljena dva režima zaštite i to:

1) režim zaštite II stepena, površine 148,17.53 ha (22,1%) koji obuhvata:

- lokalitet "Jeftina bara", površine 36,55.34 ha, Progar

- lokalitet "Vinogradarska bara", površine 111,62.19 ha, Progar

2) režim zaštite III stepena na preostalom delu zaštićenog područja, površine 522.61.79 ha (77,9%).

Glavni cilj zaštite je očuvanje i unapređenje primarnih predeonih vrednosti i pejzažnih obeležja, raznovrsnosti oblika i pojava geonasleđa, bogatstva životinjskog i biljnog sveta i staništa, kvaliteta voda, zemljišta i šuma, kao i stvaranja uslova za održivi razvoj rekreativnih i turističkih sadržaja i kontrolisane poljoprivrede. Šuma je prepuna raznog bilja i gljiva, i uz to raznovrsnom divljači.