Bojčinska šuma

Bojčinska šuma nalazi se na oko 30 km od grada Beograda, a smeštena je u jugoistočnom Sremu između naselja Progar, Boljevac i Ašanje.


Nalazi se između reke Save i kanala Jarčine na teritoriji od oko 650.000 ha, i kao oaza prirode bogata je florom i faunom. Takođe, ovaj prostor predstavlja i memorijalni spomenik vezan za Narodnooslobodilačku borbu. U Bojčinskoj šumi podignut je partizanski ustanak u Donjem Sremu, od 1941. do 1944. godine predstavljala je mesto boravka brojnih partizanskih jedinica i često je služila kao utočište narodu koji je bežao od Nemaca i ustaša. Čitav ovaj prostor proglašen je 1965. godine kao memorijalni prirodni spomenik, a u okviru šume postavljena su dva spomen-obeležja. Od sredine osamdesetiih godina XX veka autentični objekti iz ratnog perioda (partizanska osmatračnica, koliba, bunker i tri baze) su zapušteni i do danas propadaju.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar