Blacko jezero

Blacko jezero predstavlja mrtvaju reke Blatašnice. Leži na 385 m nadmorske visine, u severozapadnom delu Topličke kotline, pored varošice Blace. Jezero zahvata površinu od 12 ha, dužine 800 m i širine 200 m. Reka Blatašnica danas teče nešto dalje od jezera, a tokom visokih vodostaja  preliva se u jezero i tako obnavlja vodu. Takođe, vodu dobija i od padavina i podzemnih izvora koji su bogati mineralima što pospešuje rast vegetacije.


Spada u grupu erozivno-fluvijalnih jezera. Zbog obilja vegetacije prolaz jezeru je otežan i samim tim podseća na močvaru. Trska se seče i koristi u građevinarstvu.