Begej

Begej predstavlja najveću pritoku reke Tise u našoj zemlji, u koju se uliva kod mesta Perlez. Izvire u Rumuniji, na Karpatskim planinama, spajanjem tri rečice: Jer, Njarad i Beregso i protiče kroz Banat kao leva pritoka Tise. Od izvora da ušća reka je duga 244 km,a kroz teritoriju Srbije teče u dužini od 76 km.   


Tokom 1970. do 1985. godine izvršena je regulacija reke čime je njen tok skraćen. Od ušća do Temišvara pretvorena je u plovni put poznat pod nazivom Begejski kanal dužine 70 km, dok je stari kanal dug 37 km pretvoren u rečno korito. Staro korito je najzanimljivije za ribolovce zbog velikog broja vrsta riba koje je moguće loviti. Najviše ima štuke, babuške i bodorke. Reka protiče pored grada Zrenjanina, gde je izgrađeno i glavno pristanište na reci.