Bali-begova džamija

Bali-begova džamija (Reis-efendijina ili Burmali-džamija) jedina je preostala islamska bogomolja, od nekadašnjih deset, na prostoru Niške tvrđave.


Džamija je podignuta u periodu od 1521. do 1523. godine, kao zadužbina Bali-bega Malkočoglua paše i komornika sultana Sulejmana Veličanstvenog, poreklom iz Bosne i Hercegovine. Jedinstven je primer u Srbiji, a pripada tipu ranih hramova koji su nastali po uzoru na seldžučke džamije. Predstavlja građevinu zidanu od pritesanog kamena, kvadratne osnove sa zasvedenom polukalotom i centralno postavljenim mihrabom (okrenutim prema Meki). Na severozapadnom zidu nalazi se trem, a desno od ulaza nalazio se minaret koji je porušen posle oslobođenja od Osmanlija 1878. godine.

Nakon rekonstrukcije sedamdesetih godina XX veka u vlasništvu je Galerije savremene likovne umetnosti Niš i postaje izložbeni prostor pod nazivom „Salon 77“, mesto za izlagačke aktivnosti likovnih umetnika, koncerte i druge akustičke predstave.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar